Asbest afvoeren

Wanneer u veranderingen aanbrengt aan uw woning of u bijvoorbeeld een oude schuur gaat afbreken is de kans bestaande dat u te maken krijgt met asbesthoudend afval. In dit geval is het noodzakelijk om u bewust te zijn van de risico’s die dit op gezondheidsvlak met zich meebrengt. Het inademen van asbestdeeltjes kan namelijk verschillende ernstige aandoeningen veroorzaken, waaronder:

  • Kanker
  • Een stoflong

Omwille van deze reden is het niet alleen belangrijk om zeer voorzichtig te werk te gaan bij het verwijderen van de asbest, maar ook bij het afvoeren. Heeft u twijfels over hoe u dit het beste aanpakt? In dat geval is het beslist de moeite waard om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

Verwerkt in prijs of niet?

Wanneer u er voor heeft gekozen om voor het verwijderen van asbest een beroep te doen op een extern bedrijf zal er hiervoor uiteraard een bepaalde kostprijs in rekening worden gebracht. Het is heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken over deze kostprijs, wat zit er bijvoorbeeld allemaal in en met welke kosten dient u mogelijks nog extra rekening te houden? Neem nu bijvoorbeeld de kosten voor het afvoeren van het asbesthoudend afval. Deze zijn doorgaans nooit in de prijs inbegrepen tenzij door het bedrijf zelf uiteraard anders is aangegeven.

Meldingsplicht

Ondanks het feit dat asbest in bepaalde gevallen zonder probleem door uzelf mag worden verwijderd is het wel steeds belangrijk om er rekening mee te houden dat voor het verwijderen van asbesthoudend afval een meldingsplicht bestaat. Deze verplichting zorgt er voor dat u altijd aan de gemeente kenbaar moet maken dat u werkzaamheden uitvoert waarbij u in aanraking komt met asbesthoudend materiaal. Het is daarbij perfect mogelijk dat de gemeente een inspectie bij u langs stuurt tijdens het uitvoeren van de werken om te controleren of de noodzakelijke voorzorgen al dan niet zijn getroffen.

Zie ook: dakkapel prijs