Asbest herkennen

Iedereen is zich tegenwoordig wel bewust van de gevaren die asbest met zich meebrengt voor de gezondheid. Hoewel we dus weten dat we voor dergelijk materiaal moeten oppassen is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. Wat we wel weten is dat gebouwen die zijn geplaatst voor 1994 doorgaans altijd een bepaald risico met zich meebrengen. Bij het klussen of verbouwen aan een dergelijke woning kan het zomaar gebeuren dat u in aanraking komt met asbestdeeltjes. Deze inademen kan er echter voor zorgen dat u te maken krijgt met ernstige aandoeningen zoals kanker of een stoflong. Het herkennen van asbesthoudend materiaal is dan ook zeer belangrijk, maar hoe doet u dat precies?

Asbesthoudende golfplaten

Het grootste risico wordt gevormd door golfplaten. Hier is asbest namelijk het vaakst in verwerkt. Dat is uiteraard niet het enige. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan afvoerbuizen en ook in schoorstenen kan asbest worden verwerkt. Andere materialen waarbij u aandachtig moet zijn, zijn met name afdekplaten die reeds over een bepaalde ouderdom beschikken en wat te denken van oude vensterbanken en vloerbedekking? In principe vormen deze materialen geen directe bedreiging voor uw gezondheid, althans wanneer u ze niet gaat bewerken. Het beschadigen van deze zaken kan er namelijk voor zorgen dat de asbestdeeltjes vrijkomen en dan is het opletten geblazen. Heeft u twijfel of er zich ergens in uw woning asbest bevindt? In dat geval is een gecertificeerde asbestverwijderaar onder de arm nemen altijd een interessante keuze.

Hoe asbest herkennen?

Het herkennen van asbest is absoluut niet eenvoudig, in tegendeel. In losse vorm beschikt het over een vezelige structuur en beschikt ze doorgaans over een witte of grijze kleur. De meeste asbest in Nederland komt echter voor in asbestcement. Denk hierbij aan daken of plafondafwerking. Dit zorgt er voor dat het minder goed zichtbaar is. Het herkennen van dergelijke asbest is voor een persoon zonder ervaring bijzonder complex. Nogmaals, bij twijfel is het altijd interessant om een beroep te doen op de kennis van een gecertificeerd bedrijf. De gevolgen die vrijgekomen asbestdeeltjes op uw gezondheid kunnen hebben zijn immers niet te overzien.