Asbest verwijderen checklist

Wanneer u een oudere woning heeft aangekocht die dateert van voor het jaar 1994 is het steeds interessant om na te gaan of er al dan niet asbesthoudende materialen in terug te vinden zijn. Veel mensen proberen dit zelf vast te stellen, maar dat is lang niet altijd even eenvoudig, in tegendeel. Het vaststellen van asbest is een zeer lastig karwei waar in bepaalde gevallen zelfs een speciaal labo-onderzoek voor noodzakelijk is. In ieder geval, wanneer u vreest dat er zich asbest in uw woning bevindt kan onderstaande checklist u beslist helpen.

  • Betreft het hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest?

Het eerste wat moet worden vastgesteld is of het gaat om hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest. In het laatste geval dient deze zo snel mogelijk te worden verwijderd omdat u hierdoor een aanzienlijk gezondheidsrisico loopt. Het verwijderen van dergelijke asbest mag ook niet door u zelf gebeuren, maar moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Indien het gaat om hechtgebonden asbest wordt het een compleet ander verhaal. Dan loopt u niet meteen een gezondheidsrisico, althans niet wanneer het materiaal in kwestie niet wordt bewerkt of beschadigd.

  • Welke asbestinventarisatie heb ik nodig?

Er zijn drie verschillende soorten asbestinventarisatie op de markt terug te vinden. Het type inventarisatie die u nodig heeft is afhankelijk van de mate waarin de aanwezigheid van asbest al dan niet meteen kan worden vastgesteld. Veel mensen weten dit niet, maar het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is steeds van cruciaal belang vooraleer het materiaal in kwestie te verwijderen. Alleen middels een dergelijke inventarisatie heeft u immers echt een goed beeld van de aanwezige asbest alsook van de mogelijke risico’s die u daarbij loopt.

  • Meldingsplicht bij gemeente ja of nee

Een zeer belangrijk aspect waar u bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal steevast rekening mee dient te houden is de meldingsplicht bij de gemeente. Veel mensen weten het niet, maar deze is wettelijk verplicht en dient te gebeuren uiterlijk vijf dagen vooraleer de werken worden aangevat.

  • Geschikt materiaal voor afvoeren van afval voorzien

Tot slot, indien u er voor kiest om de aanwezige, asbesthoudende materialen zelf te verwijderen is het steeds noodzakelijk om daarvoor aangepast materiaal te voorzien. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een luchtdicht plastic dat moet zijn voorzien van een duidelijke asbeststicker. Tot slot dient het materiaal ook steeds te worden afgeleverd op een speciale asbestinzamelplaats. De precieze locatie hiervan kunt u opvragen bij uw gemeente. Bekijk ook de mogelijkheden van spouwmuurisolatie.