Asbestinventarisatie

Wanneer uw woning beschikt over asbesthoudend materiaal en u deze wenst te laten verwijderen is het steeds belangrijk om er rekening mee te houden dat u hiervoor over een asbestinventarisatie dient te beschikken. Het verwijderen van de asbesthoudende materialen mag in ieder geval nooit plaatsvinden zonder dat er een dergelijk rapport is opgemaakt. In eerste instantie heeft asbestinventarisatie uiteraard als doel om duidelijk te maken of en hoeveel asbest er in een woning is terug te vinden, maar daarnaast dient ze ook in kaart te brengen hoeveel risico’s het verwijderen van het materiaal met zich meebrengt.

Verschillende onderzoeken

Door de jaren heen zijn er verschillende soorten van asbestonderzoek op de markt verschenen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gewoon een risico-analyse uit te laten voeren, maar daarnaast kan er ook een globaal onderzoek noodzakelijk zijn. Indien er een volledig gebouw moet worden gesloopt, dan is doorgaans altijd een compleet asbestonderzoek verplicht. In deze situatie kan een asbestinventarisatie de duidelijkheid verschaffen die u nodig heeft, al dan niet gecombineerd met een onderzoek door middel van een elektronenmicroscoop.

Drie types asbestinventarisatie

Indien u een asbestinventarisatie wenst uit te laten voeren dient u een keuze te maken uit drie verschillende types, namelijk:

  • Type A asbestinventarisatie
  • Type B asbestinventarisatie
  • Type 0 asbestinventarisatie

Het is de mate waarin asbest al dan niet meteen kan worden vastgesteld die uiteindelijk bepalend is voor het type asbestinventarisatie. Is asbest meteen waarneembaar of bevinden er zich duidelijk asbesthoudende producten in de woning, dan dient u een beroep te doen op een type A asbestinventarisatie. Bestaat er eerder een redelijk vermoeden, maar zonder dat asbest direct waarneembaar is? Dan is een type B asbestinventarisatie noodzakelijk. Tot slot is er nog de type 0 asbestinventarisatie. Deze kan worden aangevraagd wanneer u een nieuwe woning wenst aan te kopen en u graag wil laten controleren of er in het huis mogelijks asbesthoudend materiaal is terug te vinden.

Bron: asbestinventarisatie.