Risico’s asbest

Door de jaren heen is het verhaal over de risico’s die asbest met zich meebrengt een beetje een eigen leven gaan leiden. Het is namelijk absoluut niet zo dat een korte, eenmalige blootstelling aan asbest meteen aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. De risico’s van asbest uiten zich dan ook pas echt wanneer de persoon in kwestie gedurende een langere periode wordt blootgesteld aan asbestdeeltjes in de lucht. Daar komt bij dat de risico’s volgens velen ook afhankelijk zijn van het type asbest, maar ook dat is niet zo. Ieder type asbest is bij langdurige blootstelling immers even gevaarlijk.

Langdurige inademing

Bovenstaande wil niet zeggen dat u de risico’s die zijn verbonden aan asbest moet onderschatten, in tegendeel. Het langdurig inademen van asbest kan namelijk diverse ernstige aandoeningen veroorzaken. Denk hierbij onder meer aan:

  • Longkanker
  • Longvlies- en buikvlieskanker
  • Stoflongen

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden. Onderzoek dat door de jaren heen werd uitgevoerd heeft namelijk aangetoond dat er ook nog verschillende andere ziektes gelinkt kunnen worden aan een langdurige blootstelling aan asbest. Het inperken van het risico is dan ook absoluut bijzonder belangrijk om een gezonde werk- en leefomgeving te kunnen garanderen.

Periode van tientallen jaren

Het is een algemeen misverstand dat een aandoening die wordt veroorzaakt door asbest op zeer korte termijn kan uitbreken. In de realiteit is het namelijk zo dat er niet zelden een periode kan verstrijken van ettelijke, tientallen jaren vooraleer een ziekte kan worden vastgesteld. Dit neemt niet weg dat de risico’s van asbest zeer aanzienlijk zijn en dat de kans op het oplopen van een aandoening zeker niet moet worden geminimaliseerd. De risico’s die asbest met zich meebrengt zijn ook vandaag de dag nog steeds niet te onderschatten. Veel woningen van voor 1994 zijn immers gebouwd met materialen die asbest bevatten. Onderschat dit dan ook absoluut niet.