Veelgestelde vragen asbest

Hoewel iedereen ongetwijfeld al eens over asbest heeft gehoord bestaat er tot op de dag van vandaag ook nog steeds heel wat onduidelijkheid over. Wij hebben voor onze bezoekers een aantal van de vaakst gestelde en belangrijkste vragen verzameld en geven u graag een glashelder antwoord.

  • Is asbest altijd gevaarlijk?

Indien u gedurende een lange periode wordt blootgesteld aan asbest brengt dat altijd de nodige risico’s met zich mee die vooral op middellange tot lange termijn duidelijk zullen worden. Omwille van deze reden is het dan ook belangrijk dat niet-hechtgebonden asbest zo snel mogelijk wordt verwijderd. Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest die niet wordt bewerkt, dan blijven de risico’s binnen de perken waardoor er niet dient te worden ingegrepen.

  • Mag ik asbest zelf verwijderen?

In bepaalde gevallen is het toegestaan om zelf asbesthoudende materialen te verwijderen. U dient echter altijd een melding te doen bij de gemeente en daar komt bij dat het zelf verwijderen van asbest uitsluitend plaats mag vinden als particulier en wanneer het hechtgebonden asbest betreft. Hou er daarbij ook steeds rekening mee dat het materiaal waarin asbest is terug te vinden niet mag worden beschadigd. Alle materialen dienen dan ook verplicht in hun geheel verwijderd te worden.

  • Hoe kan ik asbest waarnemen?

Het waarnemen van asbest is een bijzonder moeilijke opdracht. Omwille van deze reden wordt het dan ook altijd aangeraden om een deskundige ter zake aan te spreken. Alleen hij kan u met zekerheid zeggen welke materialen in huis mogelijks over asbest beschikken.

  • Waar komt asbest eigenlijk vandaan?

Asbest werd lange tijd als natuurlijke delfstof gedolven in de open mijnbouw in landen als Canada, Zuid-Afrika en de voormalige Sovjet Unie.

  • Kan ik asbest aantreffen in gebouwen van na 1994?

In 1993 werd besloten dat de risico’s voor de gezondheid van de mens die asbest met zich meebrengt te groot waren om een verdere toepassing er van in de bouw te blijven handhaven. Dit heeft er voor gezorgd dat er een algemeen verbod kwam op het gebruik van asbest. Indien u er voor heeft gekozen om een nieuwbouw aan te kopen van na 1994 kunt u dan ook op beide oren slapen, er zullen geen asbesthoudende materialen in zijn gebruikt.