Wat is asbest?

Bij het horen van de naam asbest breekt bij velen ongetwijfeld het angstzweet uit. Toch is dat niet altijd het geval geweest. Vroeger werd asbest vaak in diverse bouwmaterialen verwerkt omdat het de reputatie had zeer kwalitatief en duurzaam te zijn. De naam asbest is dan ook afkomstig van het Griekse asbestos wat onverwoestbaar betekent. Wat veel mensen niet weten is dat asbest in twee verschillende vormen en structuren kan voorkomen. We onderscheiden wat dat betreft serpentijn van amfibool. Het is niet zozeer de structuur van asbest die de mate waarin ze schadelijk is beïnvloed, maar wel de manier waarop ze is verwerkt. Hier komen we verder in dit artikel nog op terug.

Hoe asbest waarnemen?

Het vaststellen van asbest in materialen is één van de lastigste zaken die er bestaan. Voor mensen die over geen ervaring beschikken is het doorgaans onmogelijk om asbest waar te kunnen nemen. Daar komt bij dat er wereldwijd wel meer dan 3500 verschillende producten bestaan waar asbest in is verwerkt. Het risico dat u bij het verbouwen van oudere woningen hiermee in contact komt is dan ook steevast aanwezig. Mocht u twijfelen of een bepaald materiaal al dan niet asbest bevat, dan is een beroep doen op een deskundige ter zake beslist een interessante keuze.

Twee verschillende structuren

Zoals eerder reeds aangegeven kan asbest in twee verschillende structuren voorkomen. We onderscheiden wat dat betreft hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Het verschil tussen beide structuren gaat schuil in het feit dat asbest zich vast in een materiaal kan bevinden, maar ook in losse vorm kan voorkomen. In het laatste geval is er sprake van asbestdeeltjes die zomaar kunnen vrijkomen met alle risico’s voor de gezondheid van dien. Het verwijderen van hechtgebonden asbest kunt u overigens zonder probleem zelf doen. Dat geldt niet in het geval van niet-hechtgebonden asbest. Dan dient u immers een beroep te doen op een gecertificeerd bedrijf.