Wetgeving asbest verwijderen

Veel mensen denken dat ze steevast verplicht zijn om materialen met asbest in te laten verwijderen. Dat is niet het geval. We maken wat dat betreft dan ook een structureel onderscheid tussen materialen waarin asbest verwerkt zit en asbest die niet is “ingebakken” in materialen. In het laatste geval bestaat immers het risico dat de asbestvezels vrij kunnen komen en dat is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het goed afschermen van de asbest is in deze situatie verplicht. Is dat omwille van wat voor reden dan ook niet mogelijk, dan dient u ze wel degelijk te laten verwijderen. Als huurder van een woning dient u hier niet zelf voor op te draaien. Het is de verhuurder die verplicht is om zijn of haar woning in regel te stellen met de wetgeving.

Twee soorten asbest

In de inleiding van dit artikel hebben we reeds gesproken over twee verschillende soorten asbest. We onderscheiden wat dat betreft de volgende twee types:

  • Hechtgebonden asbest
  • Losgebonden asbest

Bij hechtgebonden asbest bevinden de vezels zich vast in het materiaal. Wanneer het asbest in een gunstige staat verkeerd en deze niet wordt bewerkt levert ze geen direct gevaar op voor de gezondheid waardoor ze niet verplicht moet worden verwijderd. In het tweede geval, namelijk bij losgebonden asbest is dat wel een risico. In dit geval zitten de vezels namelijk niet vast aan bepaalde materialen waardoor ze zeer eenvoudig kunnen vrijkomen en zich kunnen verspreiden. Het spreekt voor zich dat de gezondheidsrisico’s in dit geval dan ook veel aanzienlijker zijn.

Risico op vrijkomen asbestvezels

Wanneer er een risico bestaat op vrijkomen van asbestdeeltjes is het belangrijk om er rekening mee te houden dat u verplicht een beroep moet doen op een gecertificeerd bedrijf. In bepaalde gevallen kunt u zelf de asbest verwijderen, maar dat geldt dus niet voor deze situatie. Bevindt de asbest zich in materiaal dat u wenst te verwijderen en is er geen risico op het vrijkomen van asbestdeeltjes? In dat geval kunt u wel degelijk het verwijderen voor eigen rekening nemen.