Asbest

Saneren?

Deze website geeft u tips en advies over het veilig verwijderen van asbest. Verstandig is om dit over te laten aan een expert. Daarnaast kunt u meerdere specialisten vergelijken uit uw regio en zo tot wel 30% op de kosten besparen.

Vergelijk offertes Bespaar tot 30%

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen is altijd een delicate opdracht. Vooraleer u hiermee aan de slag gaat is het dan ook zeer belangrijk om in kaart te brengen waar er zich in uw woning precies asbest bevindt en bovendien ook in welke vorm ze voorkomt. Van asbest weten we namelijk dat ze steevast in verschillende vormen kan voorkomen waarbij de vorm bepalend is voor het risicogehalte. Moet u ook asbest (laten) verwijderen? In dat geval zijn de tips die we u geven in dit artikel voor u ongetwijfeld van belang.

Niet altijd verplicht

asbestverwijderingGezien het feit dat vrijgekomen asbestdeeltjes een aanzienlijk risico kunnen betekenen voor de volksgezondheid gaan mensen er tegenwoordig automatisch vanuit dat iedere vorm van asbest per direct dient te worden verwijderd. Dat is niet zo. We maken wat dat betreft namelijk een onderscheid tussen asbest dat zit verwerkt in een materiaal en asbest dat niet hechtgebonden is. In het laatste geval wil dat zeggen dat het risico bestaat dat de asbestdeeltjes vrij kunnen komen en net dat zult u koste wat het kost willen tegen gaan. Als er risico is op het vrijkomen van asbestdeeltjes bent u steeds verplicht om een gecertificeerd bedrijf onder de arm te nemen. Mocht u geen geschikt bedrijf weten kunt u hiervoor steeds terecht bij uw gemeente. Zie ook: asbestinventarisatie.

Hoeveel kost asbest verwijderen?

Wanneer u asbest laat verwijderen door een gecertificeerde firma zult u daarvoor uiteraard rekening moeten houden met een bepaalde kostprijs. Deze kostprijs wordt berekend aan de hand van verschillende factoren. Zo is er uiteraard de oppervlakte van de ruimte, maar ook de vorm waarin asbest voorkomt is mede bepalend voor de prijs die u uiteindelijk zult moeten betalen. In bepaalde gevallen is het niet noodzakelijk om een beroep te doen op een gecertificeerd bedrijf en kunt u de asbest zelf verwijderen. Ook in dit geval zijn er enkele niet onaanzienlijke kosten waar u rekening mee zult willen houden. Denk bijvoorbeeld maar aan de aankoop van speciaal verpakkingsmateriaal, eventueel bouwmateriaal en voorfilters en uiteraard zijn er ook nog de kosten voor het verwerken van het asbesthoudende afval. Ook zelf asbest verwijderen brengt dus steevast de nodige kosten met zich mee.